11/04/2018

Lô o38 (6.3x20,2m), hướng nam, sổ thổ cư tờ 41/436 KDC Phú Gia Trảng Dài. Giá TL


  


Lô o38 (6.3x20,2m), hướng nam, sổ thổ cư tờ 41/436 KDC Phú Gia Trảng Dài. GiáTLKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét