1/03/2019

Lô G41 (6.1x19m) tờ 41/235 hướng nam KDC Phú Gia 1 Trảng Dài. Giá 2.25 tỷ

Lô G41 (6.1x19m) tờ 41/235 hướng nam KDC Phú Gia 1 Trảng Dài.
Giá 2.25 tỷ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét