1/24/2019

Lô H6 (5,9 x20m), DT 118mv, tờ 41/75 hướng đông đối diện công viên Phú Gia 1. Giá .2 tỷ xx


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét