ĐẤT THỊ XÃ TRẢNG BOM

Đường Lê Lợi 
2.15 tỷ 108mv 15/682 hướng đông Mặt tiền Thị trấn Trảng Bom
5 tỷ 02 lô góc 150mv +105mv 9/1586-1585 Gold Hill Trảng Bom
1.78 tỷ 101mv  9/1559 Gold Hill Trảng Bom
1.49 tỷ 101mv 02 lô 9/1255 - 1254 Gold Hill Trảng Bom
1.45 tỷ 101mv 9/1245 Thị trấn Trảng Bom
1.46 tỷ 100mv  9/588 Gold Hill Trảng Bom

Đường Ngô Quyền
1.79 tỷ 113mv tờ 12/777
1.65 tỷ 119mv 9/953 Gold Hill
1.65 tỷ 119mv 9/1626 Gold Hill Trảng Bom

Đường Hùng Vương
1.6 tỷ 90mv 12/600 Hùng Vương Gold Hill
3.4 tỷ 118mv 15/564 Hùng Vương Gold Hill 
3.1 tỷ 112mv 12/981-982 Hùng Vương Gold Hill
3.1 tỷ 112mv 12/990 Hùng Vương Gold Hill

Đường lý Nam Đế
1.58 tỷ 114.8mv 12/820 Thi trấn Trảng Bom
1.1 tỷ 100mv 12/54 Hưng Thuận TT Trảng Bom
1.7 tỷ 115mv 9/1641 Lý Nam Đế
1.68 tỷ 120mv 9/1721 Gold Hill 
3.2 tỷ Lô góc 150mv 9/1580 Gold Hill Trảng Bom 
1.1 tỷ 100mv 12/57 

Đường An Dương Vương
1.35 tỷ 101mv 9/538 9/539 Gold Hill Trảng Bom
1.35 tỷ 101mv 9/563 Gold Hill Trảng Bom
1.37 tỷ 124mv 9/622 Gol Hill 
1.35 tỷ 101mv 9/524 Gild Hii Trảng Bom
1.37 tỷ 123mv tờ 9/614

Đường khác
2.7 tỷ 02 lô 101.3mv 9/1214 Gold hill Trảng Bom (Bán hét 02 lô)
1.33 tỷ 117mv tờ 9/929
4.6 tỷ Biệt thự 344mv 9/985 Gold Hill Trảng Bom
1.49 tỷ 116mv 15/552 hướng bắc Thị trấn Trảng Bom
2.48 tỷ Biệt thự 232mv 12/891 Golden Hill Trảng Bom
2.48 tỷ Biệt thự 232mv 12/886 Golden Hill Trảng Bom
2.2 tỷ 97mv Lô góc tờ 31/81 Gold Hill Trảng Bom
3.3 tỷ Lô góc 223mv 9/740 Gold Hill
1.46 tỷ 101.3mv 9/897 Gold lhill Trảng Bom
1.4 tỷ 100mv tờ 31/129
3.55 tỷ 179mv tờ 9/1066
3.3 tỷ Biệt thự  266mv 9/825 Gold hill Trảng Bom
3.95 tỷ Lô góc 9/1488 Gold Hill Trảng Bom
3.3 tỷ Biệt thự 265mv 9/826 Gold Hill Trảng Bom
2.35 tỷ Biệt thự 182mv 9/1463
1.35 tỷ Lô góc 91mv 9/1489 Gold Hill Trảng Bom
1.35 tỷ 5.5×22m 22/145 Trảng Bom
1.68 tỷ 117.5mv 15/367 9ối diện công viên Trảng Bom
3.15 tỷ 350mv 9/978 hướng nam Gold hill Thị Trấn Trảng Bom
3.65 tỷ Biệt thự 306mv 12/925 Golhill Trảng Bom
1.45 tỷ 105mv  9/1050 Gold Hill Trảng Bom
1.15 tỷ 91mv 02 lô 9/1485 -1486 Gold Hill Trảng Bom
1.2 tỷ 124mv 9/724
1.25 tỷ Lô góc 6×20m tờ 9/1962 An Phú Hưng-Thị Trấn Trảng Bom
1.25 tỷ Lô góc 6×20m tờ 9/1941 An Phú Hưng-Thị Trấn Trảng Bom
1.2 tỷ 125mv 9/1272 Godd Hill Trảng Bom
1.45 tỷ 117mv 9/683 Gold Hill Trảng Bom
1.19 tỷ 132mv 9/780 Gold Hill Trảng Bom
1.38 tỷ 115mv 12/863 Gold Hill Trảng Bom
1.15 tỷ 91mv 9/1483 Gold Hill Trảng Bom
1.4 tỷ 197mv 10/514 Tây Hòa Trảng Bom
950tr 90mv tờ 12/658-659
1.2 tỷ Lô góc 89mv 12/145 Hưng Thuận Trảng Bom
1.15 tỷ 90mv 12/199 Hưng Thuận Trảng Bom
1.4 tỷ 109mv 12/322 Hưng Thuận Tr

2.7 tỷ 02 lô 101.3mv 9/1214 Gold hill Trảng Bom (Bán hét 02 lô)
1.33 tỷ 117mv tờ 9/929
4.6 tỷ Biệt thự 344mv 9/985 Gold Hill Trảng Bom
1.49 tỷ 116mv 15/552 hướng bắc Thị trấn Trảng Bom
2.48 tỷ Biệt thự 232mv 12/891 Golden Hill Trảng Bom
2.48 tỷ Biệt thự 232mv 12/886 Golden Hill Trảng Bom
2.2 tỷ 97mv Lô góc tờ 31/81 Gold Hill Trảng Bom
3.3 tỷ Lô góc 223mv 9/740 Gold Hill
1.46 tỷ 101.3mv 9/897 Gold lhill Trảng Bom
1.4 tỷ 100mv tờ 31/129
3.55 tỷ 179mv tờ 9/1066
3.3 tỷ Biệt thự  266mv 9/825 Gold hill Trảng Bom
3.95 tỷ Lô góc 9/1488 Gold Hill Trảng Bom
3.3 tỷ Biệt thự 265mv 9/826 Gold Hill Trảng Bom
2.35 tỷ Biệt thự 182mv 9/1463
1.35 tỷ Lô góc 91mv 9/1489 Gold Hill Trảng Bom
1.35 tỷ 5.5×22m 22/145 Trảng Bom
1.68 tỷ 117.5mv 15/367 9ối diện công viên Trảng Bom
3.15 tỷ 350mv 9/978 hướng nam Gold hill Thị Trấn Trảng Bom
3.65 tỷ Biệt thự 306mv 12/925 Golhill Trảng Bom
1.45 tỷ 105mv  9/1050 Gold Hill Trảng Bom
1.15 tỷ 91mv 02 lô 9/1485 -1486 Gold Hill Trảng Bom
1.2 tỷ 124mv 9/724


Còn nhiều lô khác Kích xem 

\

Còn nhiều lô khác Kích xem 

LH 0981501869 Zalo Face


:
Chat Zalo
ĐT : 0981501869