ĐẤT NỀN THỊ TRẤN TRẢNG BOM

Hưng Thuận
1.18 tỷ 100mv 12/124  và 12/125 Hưng Thuận Trảng Bom
1.26 tỷ 12/470 hướng tây đối diện ngay trường Đinh Tiên Hoàng Trảng Bom
3.5 tỷ 338mv 12/283 Biệt thự góc 2 mặt tiền gần trường Đinh Tiên Hoàng TT Trảng Bom
1.15 tỷ 100mv 12/114 Hưng Thuận Trảng Bom
2.25 tỷ Lô góc 150mv 12/320 đối diện ngay trường Đinh Tiên Hoàng Trảng Bom
1.22 tỷ 100mv 12/54 Hưng Thuận TT Trảng Bom 
1.2 tỷ Lô góc 89mv 12/145 Hưng Thuận Trảng Bom
1.15 tỷ 90mv 12/199 Hưng Thuận Trảng Bom
1.4 tỷ 109mv 12/322 Hưng Thuận Trảng Bom
1.34 tỷ 98.6mv 12/459 đối diện ngay trường Đinh Tiên Hoàng Trảng Bom
950tr 90mv tờ 12/658-659
950tr 90mv 12/646 Lô góc Hưng Thuận TT Trảng Bom
940tr 90mv 12/639 Hưng Thuận TT Trảng Bom
940tr 90mv 12/642 Hưng Thuận TT Trảng Bom

Đường Lê Lợi 
1.43 tỷ 100mv 02 lô liền 9/588 -9/587 hướng đông Gold Hill Trảng Bom
2.15 tỷ 108mv 15/682 hướng đông 

1.78 tỷ 101mv  9/1559 
1.49 tỷ 101mv 02 lô 9/1255 - 1254 
1.45 tỷ 101mv 9/1245 


Đường Ngô Quyền
1.79 tỷ 113mv tờ 12/777 Gold hill Trảng Bom
1.96 tỷ 115mv 12/730  Ngô quyền TT Trảng Bom 
1.65 tỷ 119mv 9/953 Gold Hill
1.65 tỷ 119mv 9/1626 Gold Hill Trảng Bom
1.65 tỷ 119mv 9/948 Gold Hill Trảng Bom

Đường Hùng Vương
1.4 tỷ 92mv 12/180 Hùng Vương Gold Hill
1.6 tỷ 90mv 12/600 Hùng Vương Gold Hill
3.4 tỷ 118mv 15/564 Hùng Vương Gold Hill 
3.1 tỷ 112mv 12/981-982 Hùng Vương Gold Hill
3.1 tỷ 112mv 12/990 Hùng Vương Gold

Đường Lý Nam Đế
1.18 tỷ 100mv 12/68 Lý Nam Đế  
1.7 tỷ 115mv 9/1641 Lý Nam Đế
3.2 tỷ Lô góc 150mv 9/1580
1.22 tỷ 100mv 12/91 Lý Nam Đế 

Đường An Dương Vương
1.39 tỷ 123.7mv tờ 9/608 hướng đông bắc Goldhill Trảng Bom
1.35 tỷ 108mv 9/570 An Dương Vương Gold Hill Trảng Bom
1.35 tỷ 101mv 9/563 An Dương Vương Gold Hill Trảng Bom
1.42 tỷ 124mv 9/622 An Dương Vương TT Trảng Bom
1.35 tỷ 101mv 9/524 Gild Hii Trảng Bom
1.37 tỷ 123mv tờ 9/614

Hai Bà Trưng
1.4 tỷ 105mv 9/1085 Hai Bà Trưng Gold Hill Trảng Bom 
1.4 tỷ 105mv 9/1030-1031 Gold hill Thị Trấn Trảng Bom
1.38 tỷ 105mv 9/1037 Gold hill Trảng Bom
1.56 tỷ 125mv 9/1185 Gild Hill Trảng Bom
3.38 tỷ Lô góc 184mv 9/1092 Gold lhill TrảngBom
3.36 tỷ Lô góc 194mv tờ 9/942 
4.4 tỷ 216mv Lô góc 9/1205 Gold hill Trản


Đường khác
1.8 tỷ 98.2mv 9/565 Lô góc 03 mặt tiền Gold Hill Trảng Bom
1.36 tỷ 123.8mv 9/726 đường số 1 Gold Hill TT Trảng Bom 
2.95 tỷ 234mv 9/810 hướng tây Hưng Đạo Vương
2.58 tỷ 02 lô 101.3mv 9/1214 Gold hill Trảng Bom (Bán hét 02 lô)

1.33 tỷ 117mv tờ 9/929
4.6 tỷ Biệt thự 344mv 9/985 Gold Hill Trảng Bom
1.49 tỷ 116mv 15/552 hướng bắc Thị trấn Trảng Bom
2.48 tỷ Biệt thự 232mv 12/891 Golden Hill Trảng Bom
2.48 tỷ Biệt thự 232mv 12/886 Golden Hill Trảng Bom
3.3 tỷ 223mv 9/740 Lô góc Gold Hill
1.46 tỷ 101.3mv 9/897 Gold lhill Trảng Bom
1.35 tỷ 100mv tờ 31/129
3.55 tỷ 179mv tờ 9/1066
3.3 tỷ Biệt thự  266mv 9/825 Gold hill Trảng Bom
3.95 tỷ Lô góc 9/1488 Gold Hill Trảng Bom
3.3 tỷ Biệt thự 265mv 9/826 Gold Hill Trảng Bom
2.35 tỷ Biệt thự 182mv 9/1463
1.35 tỷ Lô góc 91mv 9/1489 Gold Hill Trảng Bom
1.35 tỷ 5.5×22m 22/145 Trảng Bom
1.68 tỷ 117.5mv 15/367 9ối diện công viên Trảng Bom
3.15 tỷ 350mv 9/978 hướng nam Gold hill Thị Trấn Trảng Bom
3.6tỷ Biệt thự 306mv 12/925 Golhill Trảng Bom
1.5 tỷ 105mv  9/1050 Gold Hill Trảng Bom
1.15 tỷ 91mv 02 lô 9/1485 -1486 Gold Hill Trảng Bom
1.66 tỷ 125mv 9/1180 Lô góc Gold Hill Trảng Bom
1.25tỷ Lô góc 6×20m tờ 9/1962 An Phú Hưng-Thị Trấn Trảng Bom
1.32 tỷ Lô góc 6×20m tờ 9/1941 An Phú Hưng-Thị Trấn Trảng Bom
1.15 tỷ 100mv  9/1965 An Phú Hưng-Thị Trấn Trảng Bom
3.7 tỷ Lô góc 245mv 9/1454 Gold Hill Trảng Bom
1.25 tỷ 123mv 9/713 đường số 1 Gold Hill TT Trảng Bom 
1.2 tỷ 125mv 9/1272 Godd Hill Trảng Bom
1.38 tỷ 115mv 12/848 Gold Hill Trảng Bom
1.38 tỷ 115mv 12/863 Gold Hill Trảng Bom
1.15 tỷ 91mv 9/1483 Gold Hill Trảng Bom
1.3 tỷ 105mv 9/995  9/996 ...02 lô liền GCòn nhiều lô khác Kích xem 


☎️ Mr Hoàng 0981501869 Zalo Face
KÝ GỬI MUA BÁN NHANH ĐẤT ĐỒNG NAI
Website: www.vietdn.com
:
Chat Zalo
ĐT : 0981501869