KÝ GỬI MUA BÁN ĐẤT NỀN DỰ ÁN SỔ RIÊNG THỔ CƯ NHƠN TRẠCH

5.3tr/mv 300mv 104/19 -20 Long Thọ 
5.5tr/mv 524mv 71/13 Long Thọ DT 15x32.75
5.6tr/mv 300mv 104/24 -25 Long Thọ 
5.8tr/mv 300mv 78/52 Long Thọ 
6.5tr/mv 299mv 76/34 Long Thọ Nhơn Trạch 
6.5tr/mv 300mv 77/3-4 Long Thọ Nhơn Trạch 

6.5tr/mv 300mv 78/39 Long Thọ Nhơn Trạch
6.5tr/mv 300mv 92/20 Long Thọ 
5.3tr/mv 300mv 110/38 Long Thọ
6.5tr/mv 300mv 81/10 Long Thọ Nhơn Trạch
7tr/mv 256mv 95/53 Long Thọ
7tr/mv 395mv 95/50 Long Thọ 
3 tỷ 292mv 84/183 Long Thọ 
5.2tr/mv 300mv 105/31 Long Thọ Nhơn trạch
5.1 tỷ 9x28m 51/137 Long Thành
3 tỷ 050tr 140mv 31/49 Đại Phước Nhơn Trạch
15tr/mv Lô góc 177mv 79/66 Long Thọ 
3.1 tỷ 140mv 30/90 Đại Phước Nhơn Trạch
2.5 tỷ 125mv 61/369 Long Thọ Nhơn Trạch
2.5 tỷ 205mv 61/52 Hùng Vương, Long Thọ
2 tỷ 154mv 15/67  Xã Phước Khánh Nhơn Trạch
2 tỷ 100mv 109/166 Long Thọ Nhơn Trạch
2.1 tỷ 100mv 109/214 Long Thọ Nhơn Trạch
1.95 tỷ 100mv 109/153 Lê Hồng Phong Long Thọ 
8.5tr/m 150mv 88/19 Long Thọ
1.45 tỷ 145m Long Tân Nhơn Trạch
1.4 tỷ 125mv 61/440 Long Thọ Nhơn Trạch
7tr/mv 200mv 72/65 Long Thọ Dt 7x28.7m
870tr 120mv 12/116 Long Thọ Nhơn Trạch 
2.85 tỷ 140mv 31/141 Đại Phước Nhơn Trạch
1.65 tỷ 500mv 102/103 Long Thọ
7tr/mv 170.3mv 68/90 Long Thọ
7tr/mv 170.6mv  68/135 Long Thọ 
1.1 tỷ 140mv 69/107 Long Thọ
6tr/mv 175.7mv 47/70 Phước An Nhơn Trạch 
940tr 123mv 96/ 152 Long Thọ
870tr 105mv 49/169 Phước An Nhơn Trạch
830tr 92.5mv 47/106 Phước An
870tr 103mv 75/133 Long Thọ Nhơn Trạch 
760tr 90mv 5/488 Phước An Nhơn Trạch
730tr 85mv 5/302 Phước An Nhơn Trạch
790tr 100mv 113/171 Long Thọ


:
Chat Zalo
ĐT : 0981501869