Hiển thị các bài đăng có nhãn KDC Bình Minh Võ Nguyên Giáp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KDC Bình Minh Võ Nguyên Giáp. Hiển thị tất cả bài đăng

3/24/2019

ĐẤT KDC BÌNH MINH VÕ NGUYÊN GIÁP TRẢNG BOM SỔ THỔ CƯ 100%

3 tỷ Lô góc186mv (10x20m) tờ 29/723
1.35 tỷ 140mv (7x20m) 02 lô liền 29/718-719
1.35 tỷ 140mv (7x20m) 29/721
1.28 tỷ 135mv (5x27m) 02 lô liền 29/1113-1112:
Chat Zalo
ĐT : 0981501869