3/30/2019

KDC THUNG LŨNG XANH AN PHƯỚC GẦN SÂN BAY LONG THÀNH SỔ RIÊNG THỔ CƯ 100%

3 tỷ Biệt thự 301mv 41/629 
1.3 tỷ 108mv 41/119
1.3 tỷ 108mv 41/123 
1.5 tỷ 156mv 48/415 
2.1 tỷ Lô góc 166mv 49/198 
1.5 tỷ 186mv 49/267 
1.65 tỷ 234mv 48/231 
2.8 tỷ 301mv 48/539

3/26/2019

BÁN ĐẤT GOLD HILL TRẢNG BOM SỔ THỔ CƯ 100%

2.35 tỷ Biệt thự 182mv 9/1463
4.6 tỷ Biệt thự 344mv 9/985
3.65 tỷ Biệt thự 306mv 12/925
2.45 tỷ Biệt thự 232mv 12/891
3.3 tỷ Biệt thự 265mv 9/826
2.48 tỷ Biệt thự 232mv 12/886
3.3 tỷ Biệt thự 266mv 9/825
2.05 tỷ 97mv Lô góc tờ 31/81
3.95 tỷ Lô góc 9/1488
3.2 tỷ Lô góc 150mv 9/1580
1.25 tỷ Lô góc 6×20m tờ 9/1962
1.25 tỷ Lô góc 6×20m tờ 9/1941
3.3 tỷ Lô góc 223mv 9/740
1.37 tỷ 124mv 9/622


Còn nhiều lô khác Kích xem 
:
Chat Zalo
ĐT : 0981501869